ÚJ UTCA


J e l l e g e :Enyhén ívelt, szûk, hosszú utca, általában ódon házakkal, amelyek gyakran középkori nyomokat rejtegetnek.

T ö r t é n e t e : Elsõ említése 1379-ben, mint Judengazzen, de már akkor is laktak benne keresztények. 1526-ig egyaránt nevezik Zsidó utcának és Új utcának (Heimler: 272.). A mohácsi vész évében kiûzték a zsidókat Sopronból, a megokolásban szerepelt az a körülmény, hogy utcájukban vannak a legszebb házak. De a századok folyamán éppúgy lakott benne a kiváltságos osztály (Széchenyi, Felsõbüki Nagy család), mint egyszerû iparosok. Az 1944-45-ös háborús események az utca két végén erõs pusztítást végeztek.

Új u.2.


ÚJ UTCA 4.
Új u. 4. homlokzat

J e l l e g e : Zártsorú, udvar nélküli átépített lakóház, amely barokk elemeit kis részben megtartotta.

T ö r t é n e t e : 1741. és l7■7. közt a Schindler vaskereskedõ-család volt a bir¨okosa. 1767- ben a Török-család vásárolja meg. 1807-ben sógora ajándékából Schaller János festöé lesz, ennek özvegye 1814-ig birtokolja. A homlokzat átépítése a XIX. század közepén történhetett.

K ü l s õ : A kéttengelyes homlokzatot hármas. fõpárkány zárja le. A földszint felett kevéssé tagolt övpárkány. Az emelet két szélén egyes, a közepén kettõs toszkán félpillér ; az elsõ tengelyben füles kõkeretelésû ablak ormos párkánnyal, a második tengelyben zárt, oromzatos, ikerablakos erkély, három gyümölcsfüzéres díszû konzolon (a XVII. század második felébõl), oldalt kukucskálók. Az ablakok alatt övpárkány, egyúttal könyöklõpárkány. Az erõsebben átalakított földszint vonalkázott falsíkjában a szegmensíves nyílású pincelejáró barokk- korbelinek tunik fel, újabb mélyített ajtó és ablak a XIX. század második felébõl.

 

Új u. 5. homlokzat

 

Új u. 6. homlokzat
Új u. 6. kapu

 

Új u. 7.

 

Új u. 8. Gyámhatóság, volt Turistaszálló
Új u. 8. Gyámhatóság, volt Turistaszálló kapu


ÚJ UTCA 9.
Új u. 9. kapu

J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvarú, egyemeletes késõbarokk lakóház, rokokó homlokzattal.

T ö r t é n e t e : Mai formáját bizonnyal a XVII. század második felében kapta, akkor, amikor az Artner soproni patrícius-család egyik sarjának birtokába került. Artner Károly Erhard 1771. február 22-én vette meg a Sartorius-családtól. 1830-ban az Artnerek Szabó Ferenc magasrangú katonai vagy polgári tisztviselõnek adták el.

K ü l s õ : Rossz karban levõ nyolctengelyes homlokzatát egyrészés fõpárkány zárja le ; a földszint felett durva övpárkány. Az emeleten rokokó fejezetû félpillérek, a negyedik és hatodik tengely elõtt kettõsen. kõkeretes, záróköves ablakok olyan szemöldökpárkánnyal, amely ferde tetõbe megy át, a párkány alatt rozetta, kapu az ötödik tengelyben. Korábbi kváderezés nyomait mutató pillérbol kinövõ kosárív, melyet két ferdén álló toszkán félpillér és egyenes párkány keretel. A földszint többi részén többnyire újabb boltajtó és ablakok.

B e l s õ : kapualja : két részbol áll, dongaboltozatos. Az udvar baloldalán a földszinten kétíves árkád pilléreken, az emeleten négy beüvegezett árkád, toszkán oszlopokon.


ÚJ UTCA 10.
Új u. 10. átjáró
Új u. 10. Kolostor u-i kapualj 1.
Új u. 10. Kolostor u-i kapualj 2.


J e l l e g e : Zártsorú, kétemeletes, XVIII. század végi lakóház szép copf homlokzattal; a Kolostor utca 5. számú ház hátsó oldala, de azzal szervesen nem tartozik össze.

T ö r t é n e t e : 1780 körül épült.

K ü d s õ : Az emeleten négy-, a földszinten háromtengelyes homlokzatát egyrészes fõpárkány zárja le ; kéttengelyes középrizalit, az emeletek szélén kváderezett lizénák. A második emeleten az ablakok alatt és felett tábladísz. Könyöklõpárkány, a rizalitban konzolokkal, oldalt azok nélkül. Az elsõ emelet ablakai alatt tábladísz, felettük a rizalitban cseppes, fonatos tábla és fonatos, szalagos szemöldökpárkány, oldalt fonatos tábladísz és egyenes szemöldökpárkány. A földszinten a vonalas falsíkban három ablak. Bejárat a Kolostor utcáról.

.

ÚJ UTCA 11 Középkori zsinagóga

Új u. 12.


ÚJ UTCA 13.

J e l l e g e : Zártsorú, kétmenetes beépítésû, egyemeletes, egyszerû barokk lakóház. Udvarát a szomszédos házák tûzfalai veszik körül.

T ö r t é n e t e : Az 1676-os tûz után kaphatta egyszerû külsejét, amely nem sokat változott az idõk folyamán. Az elsõ telekkönyv szerint Kozáry Mihályé volt és a családé maradt 1755-ig, akkor Széchényi Láezló vásárolta meg, özvegye lakott benne 1792-ig ; nem lehetetlen, hogy a ház mögött álló Szent György utcai Széchényi-palotával összekapcsolták.

K ü l s õ : háromtengelyes, rongált, egyrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett falsáv. Az emelet ablakok könyöklõ- és egyenes szemöldökpárkánnyal. Az elsõ tengelyben kváderes kiképzésû köríves kapu pilléreken, az ív minden második része kiüléssel.

B e l s õ : Kapualja : középkori jellegû (XV. század), igen alacaony, dongaboltozatos, iókokkal.

 

Új u. 14.


ÚJ UTCA 15.
Új u. 15. homlokzat 2.

J e l l e g e : Zártsorú Ú alakú beépítésû, egyemeletes, egyszerûbb barokk lakóház.

T ö r t é n e t e : Valószínûleg a nagy tûz után kapta mai egyszerû alakját. 1734-94 a kisiparos Rojko-családé, ez év júniusában megveszi a házat Köblös Sámuel katonatiszt, utódaitól 1832-ben Krenusz István ügyvéd, akitõl 1843. július 13-án Thanhoffer Antal és József, szentmargitai kõfaragók vásárolták meg ; az elsõ le is telepedett Sopronban.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatának nincs párkánytagozása. Az emeleten egyenes szemöldökpárkányos ablakok. A harmadik tengelyben kapu, gyámköves pilléreken körív, kváderes kiképzés, minden második rész kiüléssel.

B e l s õ : Kapualja alacsony, fiókos, dongaboltozatos. Az udvar mindkét oldalán nyitott emeleti erkély vaskorláttal.


ÚJ UTCA 16. Gótikus ház
Új u. 16. OMF részlet

J e l l e g e : Zártsorú, kétmenetes, udvar nélküli beépítésû, egyemeletes, gótikus ház ; 1952-54. ben helyreállítva.

T õ r t é n e t e : Az 1734-ben kezdõdõ telekkönyv szerint a Kisslinger-családé, majd utána 1752-1803 a Wohlmut-család a birtokos. A régi, vonalkeretes, rokokó jellegû ablakkeretekbõl ítélve tán ekkor falazták el a középkori ablakokat és készültek helyettük a barokk nyílások. 1803-ban a Wohlmut-család eladta a házat Kaltenecker György magyar szabónak ; 1829-ben is iparos veszi meg, Gratzer Sámuel esztergályos. 1943-ban két mérmûves ablak csúcsíves felsõ részét kibontották, 1952-ben pedig a harmadik csúcsíves ablak keretébõl is elõkerült több darab, valamint tagozott ablakkeret, és az épületben több, eredeti és másodlagos helyen levõ gótikus ajtókeret. A helyreállítás terveit Hell Géza építész készítette, a kivitelezésben nagy szerep jutott Szakál Ernõ szobrásznak.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát ereszpárkány zárja le. Az emeleten a homlokzat balfele a földszinti falsík elé ugrik csúcsíves konzolsoron ; három, magas, kõrácsos, részben rekonstruált csúcsíves ablak. Az eredeti színes homlokzatfestés maradványai is elõkerültek. A földszinten kis, gótikus, kõkeretes, szögletes élszedett ablakok, a negyedik tengelyben szegmensíves ajtó .

B e l s õ : Helyreállítás alatt.

 

Új u. 17.

 

Új u. 18.ÚJ UTCA 19.

J e l l e g e : Zártsorú, L alakú beépítésû, egyemeletes, egyszerû barokk lakóház.

T õ r t é n e t e : Mai külsejét valószínûleg a nagy tûz után kapta, udvari részei pedig a XVIII. szárad folyamán alakultak ki. Az 1734-es telekkönyv Philipp János vaskereskedõt tünteti fel tulajdonosnak. 1850-ig, valószínûleg rokonság kapcsán, mindig hasonló fogla1kozásúaké.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát kétrészes fõpárkány zárja le. Kõkeretes ablakok, az emeleten könyöklõ- és egyenes szemöldökpárkánnyal. Az elsõ tengelyben kapu toszkán pilléreken kváderes kosárív, zsalus kapuszárnyak, barokk veretek.

B e l s õ : Dongaboltozásos kapualj. A homlokzat udvari menete oromzatos. Az emeleten vasrácsos nyitott erkély, négy konzolon.


ÚJ UTCA 20.

J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû, egyemeletes, egyszerû barokk lakóház.

T ö r t é n e t e : 1753-ban a telekkönyv Hauck Tóbiás köfaragót említi tulajdonosnak. 1787- ben vejéé, Eigner Reichardt kõfaragóé. Ennek özvegye 1797. szeptember 23-án eladja Rajcs Péter tanárnak, akinek özvegyétõl 1839. augûsztus 30-án Lörincz István örnagy vásárolta meg.

K ü l s õ : Háromtengelyes homlokzatát egyrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett kváderesen vakolt falsáv, kõkeretes ablakok. Az emeleten könyöklõ- és egyenes szemöldökpárkány. Az elsõ tengelyben kapu : toszkán pilléren körív.

B e l s õ : Keresztboltozatos kapualj. Az udvarban nyitott lépcsõ körös mintájú vasráccsal, 1800. körül. A hátsó oldalon egy kosáríves árkád a földszinten, az emeleten kétíves, három toszkán pilléren, belefut a hátsó keskeny fal egyetlen árkádjába.


ÚJ UTCA 21.

J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvaros, egyemeletes barokk lakóház.

T ö r t é n e t e : Az egyik emeleti szobában a XVII. századból megmaradt rozettás mestergerenda tán azt tanúsítja, hogy az utcai részen kevés változás esett, míg az udvarban a loggiát a XVIII. században építették: 1734-90. közt kispolgároké volt a ház, az utolsó évben a telekkönyv Bachichné nemesi asszonyt tünteti fel társtulajdonosként, majd a következõ évben már egyedüli birtokos. A család és leszármazottai 1848. április 14-ig birtokolták, akkor eladták Völker János cserepesnek.

K ü l s õ : Öttengelyes homlokzatát kétrészes fõpárkány zárja le. Kõkeretes, könyöklõpárkánŤos ablakok, az emeleten egyenes szemöldökpárkánnyal. A középsõ tengelyben kapu : toszkán fejezetû pilléreken kváderézett kosárív ; zsalus kapuszárnyak romjai.

B e l s õ : kapualja : fiókos dongaboltozatú. A homlokzat udvari menetének emeletén loggia, két toszkán oszlopon két kosárív és egy körív. A hátsó és balszárny emeletén vaskorlátos erkély öt konzolon.


ÚJ UTCA 22. Középkori Ózsinagóga


ÚJ UTCA 24.

J e l l e g e : Zártsorú, U alakú, kis udvarú, egyemeletes, egyszerû barokk lakóház.

T ö r t é n e t e: 1748-ban tûnik fel Pointner Fülöp tûcsináló, mint tulajdonos, családja 1792-ig birtokolta a házat. A zárókõ évszáma talán nagyobb átalakítást jelez. Pointnerék után is általában iparosoké volt a ház.

K ü l s õ : Háromtengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le. Kõkeretes ablakok, az emeleten egyenes szemöldökpárkánnyal. A harmadik tengelyben kváderezett toszkán pilléreken kosáríves kapu zárókövén kartusban P B 1732. Az 1930 körül történt restauráláskor rosszul vésték újra, az eredeti évszám 1752. volt, a betuk felõldása Philipp Bointner.

B e l s õ : kapualja : dongaboltozatos. A homlokzat udvari menetén kosáríves árkád. Rácsos erkély egy konzolon.


ÚJ UTCA 26.

J e l l e g e : Zártsorú,igen hosszú, szûk udvarú, egyemeletes, középkori eredetû berokk ház, romantikus homlokzattal.

T ö r t é n e t e : 1743-ban a telekkönyvben Wohlmann Sámuel, az ev. egyházközség kántora szerepel, társtulajdonosa iparos volt. 1773-ban tõle Vaghini Antal kéményseprõ veszi meg a házrészt és ettõl fogva a XX. században is a Hartner és Stornó kéményseprõ-családok tulajdona maradt. Homlokzata 1850-60 körül épült át.

K ü l s õ : Emeletén öt-, a földszinten négytengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett rossz karban levõ egyszerû övpárkány. Íves zárású, kõkeretes ablakok, az emeleten romantikus díszû kötény. A kapu az utolsó tengelyben durva gyámköves pilléren kosárív zárókõvel, ezen alig kivehetõen : 1 7 I H S 3 3.

B e l s õ : kapualja : dongaboltozatos, jobboldalán fülke csúcsíves bevágásokkal. Az udvarban konzolokon vaskorlátos erkély.

 

Új u. 28. homlokzat
Új u. 28. elõhomlokzat
Új u. 28.
Új u. 28. homlokzat részlet


ÚJ UTCA 30. (részben elpusztult)
Új u. 30. udvar 1.
Új u. 30. udvar 2.

J e l l e g e : Földszintes lakóház; háromszorosan megtörõ vonalú homlokzattal, szinte három különálló épület benyomását keltve, körülzárt udvarú, az ottani részek egyemeletesek.

T ö r t é n e t e : 1734-ben, legkorábbi említésekor már három társtulajdonosa van. Általában iparosok voltak, sorukban akad molnár, pék. 1945-ben a bombázás elpusztította a homlokzatot. A helyére tervezett egyemeletes ház építése megakadt.

K ü l s õ : 1945 elõtti állapot. Mindhárom homlokzati rész oromzatos volt, osztópárkány nélkül. Kõkeretes ablakok. A második részben az oromzat alatt pilléreken köríves kapu.

B e l s õ : a földszinten balra egyíves árkád, a többit befalazták, vagy elbontották. Az emeleten három oldálon kosáríves árkád pilléreken 4-2-2 beosztással.


Új u. Hotel Palatinus

 

 

Vissza