Középkori zsinagógaJ e l l e g e :Zártsorú, L alakú beépítésû, egyszerû barokk lakóház, középkori részletekkel.

T ö r t é n e t e :A középkorban a 13-as számú ház balszárnya még nem épülhetett ki és így a 11-esnek jobbszárnya szabadon állt. A nagy tûz után kaphatta mai egyszerû alakját, amikor is a középkori részeket elvakolták. 1748-ban a telekkönyv Stegner bárót tünteti fel tulajdonosként, de neve után ítélve egyszerûbb társadalmi osztályhoz tartozó társtulajdonos is van, majd 1750-ben Sartory óbester szerepel elsõnek a telekkönyvben 1753-tól fogva pedig Waltersdorfer Menyhért tanár. 1792-ben az özvegy tanárnétól az egyik társtulajdonos, Rehberger János cipész veszi meg a házat éz attól fogva iparosoké. 1953-ban Riedlmayer Gyula a házban értékee középkori részleteket tárt fel.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát igen rossz karban levõ egytagú fõpárkány zárja le. Kõkeretes ablakok, az emeleten egyenes szemöldökpárkánnyal. Az elsõ tengelyben kosáríves kapunyílás.

B e l s õ : kapualja dongaboltozatos, jobboldalt kosaríves árkád. Az udvarban pilléreken nyugvó, köríves, záróköves pincelejáró. A szûk udvar felett támasztóív. Az elsõ emeleten a jobb szárnyban tágas szoba keresztboltozattal, a 13-as számú ház felé befalazott, keskeny, erõsen megrongált, tagolt felsõ részû csúcsíves ablak. A befelé nyíló, szintén tágas szoba egyszerû profilú bordás keresztboltozattal és kerek zárókõvel. Itt is a 13-as számú ház felé és a szomszédos hátsó falon befalazott, felsõ részükben elég ép és erõsen áttört kis, keskeny csúcsíves ablakok a XVI. század elejérõl.

Új u. 11. Középkori zsinagóga kapu
Új u. 11. Középkori zsinagóga kapualj
Új u. 11. Középkori zsinagóga belsõ 1.
Új u. 11. Középkori zsinagóga belsõ 2.
Új u. 11. Középkori zsinagóga belsõ 3.
Új u. 11. Középkori zsinagóga udvar

Vissza