Középkori ÓzsinagógaJ e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû, egyemeletes, erõsen átalakított barokk lakóház.

T ö r t é n e t e : 1734-52 közt a telekkönyv kispolgári személyeket sorol fel, mint tulajdonosokat. 1753-ban Prathoner József lakatos veszi meg. 1792. november 16-án kihirdetett végrendeletében elmondja, hogy 1781-ben vejének, Mayernak adta át üzletét és a hajdani zsidó imaház felett levõ padlását Mikor pedig Prathoner Reginától Seybolt Pá1 veszi meg a házat (1813. áprilie 4-én), az adásvételi szerzõdés az emeleten a lépcsõtõl balra gotisch gewölbtes zimmer-t említ. Ez a helyiség már nincs meg. Pollák Miksa A soproni zsidók története címû munkájában (Bp.1896.) írja: mind a mai napig mutogatják az Új utcának 22. sz. házát, amely állítólag a régi zsinagóga volt. E házban belül még néhány évvel ezelõtt tényleg volt egy 19 láb hosszú, 9 láb szélességû, magas boltíves régi terem, amelynek rendes lakóházban nem igen lett volna rendeltetése.

K ü l s õ : Háromtengelyes homlokzatát egyrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett falsáv. Az emeleteken kõkeretes ablakok könyöklõ- és egyenes szemöldökpárkánnyal. A második tengelyben kõkeretes, szögletes záródású kapu.

B e l s õ : kapualja : dongaboltozatos. Az udvarban a földszinten hátul egy kosáríves árkád, az emeleten árkád nyomai.

Új u. 22. Középkori Ózsinagóga
Új u. 22. Középkori Ózsinagóga - kiállítás 1.
Új u. 22. Középkori Ózsinagóga - kiállítás 2.
Új u. 22. Középkori Ózsinagóga - belsõ 1.
Új u. 22. Középkori Ózsinagóga - belsõ 2.
Új u. 22. Középkori Ózsinagóga - a zsinagóga bejárata
Új u. 22. Középkori Ózsinagóga
Új u. 22. Középkori Ózsinagóga
Új u. 22. Középkori Ózsinagóga

Vissza