ELõKAPU 7.

J e l l e g e : A sorból egy tengellyel kiugró, udvar nélküli, kétemeletes késõbarokk (copf stílusú) lakóház.

T ö r t é n e t e : 1784-ben szerepel elõször a telekkönyvben Frankendorfer Tóbiás nevén. 1790-ben Fink József kereskedõt tünteti fel a telekkönyv. 1794-ben ez a tulajdonos egy beadványában a házat újnak nevezi. Valószínûleg Neumayer Lörinc tervezte. A háznak ez az alakja maradt fenn. Mikor Fink felesége 1795. februar 4-én végrendelkezik, megemlíti, hogy a ház építése sokba került. Fink 1802. december 13-án eladja a házat Spurzheim Vilmos órásnak és a vételáron kívül még egy remekbe készült órát is kíván. Ez a mester órát szerelt fel a ház homlokzatára. 1842. szeptember 27-én kelt végrendeletében pénzt hagy örököseinek az óra kezelésére. Unokái 1860-ban eladták a házat, bár a végrendelet abból afféle hitbizományt akart létesíteni. Az órát 1940 táján leszerelték, roncsai (két angyalfigura fából,amelyek az óraütéskor egy harangot szólaltattak meg), a Liszt Ferenc Múzeumba kerültek.

K ü l s õ : A négytengelyes fõhomlokzatot háromrészes fõpárkány koronázza; a földszint felett övpárkány, amely az oldalfalra is kifut. A fõpárkány felett három részre oszló attika, a valaha az órának helyt adó középsõ rész két oltdalán körösen díszített vasrács, a két szélsõ attikarészben szögletes ablak kõkeretben, az attikarészek két belsõ oldalán fent egy-egy kõgolyó. A második emelet ablakai kõkeretesek, könyöklõpárkányukat konzolok tartják, a fõpárkány kigolyvásodása pótolja a szemöldökpárkányt, az elsõ emeleten a kõkeretes ablakok felett egyenes szemöldökpárkányok, alattuk laposan kiformált copf dísz, mint a Neumayer tervezte Szent György utca 1. számú házon ; az ablakok alatt szögletes kötény. A földszint régebben kváderesen vakolt volt, ennek már csak nyomai látszanak ; a második tengelyben szegmensívû bejáró zárókõvel, az elsõ és utolsó tengelyben egy-egy hasonló ívû záróköves ablak, a negyedik ablakot újabban üzletajtóvá alakították át. A szabad oldal egytengelyes, ablakainak beosztása mint a fõhomlokzaton.

 

Elõkapu 7-11.

Vissza