ELõKAPU 5.


J e l l e g e : Zártsorú, L alakú, egyemeletes, udvaros, átépített barokk lakóház késõklasszicista elemekkel.

T ö r t é n e t e : 1770-ben építtette Thirring Mátyás Sámuel. A XIX. század második felében átalakították.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát egyrészes fõpárkány zárja le. Az emeleten kõkeretes ablakok, egyenes szemöldökpárkánnyal klasszicizáló konzolokon. Földszintjét 1930.körül portálok foglalták el. kapu az utolsó tengelyben.

B e l s õ : kapualja hat csehsüveggel. A fõhomlokzat udvari menete kétemeletes, a baloldal földszintes, a hátsó oldal egyemeletes.

 

Vissza