Fõ TÉR 7. Tábornokház


J e l l e g e : Zárt sorban, u alakban beépített, kétemeletes barokk lakóház, késõbbi klasszicista stílusú erkéllyel, két udvarral.

T ö r t é n e t e : l631-ben Lackner Kristóf polgármester a vároara hagyta a lakóházát és majorját. A Ritter-krónika szerint 1716-ban építették át ; valóban a városi azámadáskönyv e házban végzett munkájáért Krauss Mátyáa kõfaragónak 102 Ft-tal ezámol el, a tanácsjegyzõkönyv pedig megemlíti, hogy az emelet erõsítésére vasrudat haaználnak fel és a szomszédos Prisoman-házba annak tartására lyukat vágnak. A város régente ide azálláaolta a katonai parancanokokat, innen az elnevezése. Nyilván ezek kedvéért készült 1820. körül az erkély az elsõ emeleten.

K ü l s õ : A négytengelyes fõhomlokzatot háromtagú fõpárkány zárja le. A két emeletet oldalt egyes, a két középsõ tengely szélén kettõs, középen pedig egy köteg kompozit félpillér fogja össze, amelyek volutás talapzatról emelkednek fel, törzsükön mélyített, höbörcsös vakolatú tükörrel. Mindkét emeleten mélyített keretelésû, cseppdíszes ablakok és az elsõ emeleten erkélyajtó, felettük a középen ívben felhajló szemöldökpárkány, alatta levél- és virágdísz. A máaodik emeleten vakolt kötény. Mindkét emelet szélsõ tengelyében ikerablakok. A földszint elsõ tengelyében kapu : gyámkövea, alácsony pilléreken félkörív, a zárókövön kartusban Lackner címere : a kapu keretelése toszkán félpillérkötegekkel, amelyek a hullámosan felemelkedõ szemöldökpárkányt tartják, közepe fölött írásszalag, Lackner jelmondatával: Fiat voluntas tua. (A feliratos kõ Lacknernek 1897. körül lerõmbolt majorjából való.) Az átalakított földszint két középsõ tengelye elõtt négy dór oszlop és négy félpillér kõerkélyt tart, mellvédje oszlopszékek közt klasszicista vasrács. Halszálkamintás kapuszárnyak.

B e l s õ : kapualja : kereszt- és részben dongaboltozatos. Az udvari jobbszárny földszintjén három, emeletein pilléreken öt-öt kosáríves árkád, a hátsó oldal földszintjén két, a második emeleten három kosárív, az elsõ emeleten elfalazták az árkádot.

 

Fõ tér 7. Tábornok (Lackner) ház, Lackner emléktábla

Fõ tér 7. Tábornok (Lackner) ház, ülõfülke a kapualjban

Fõ tér 7. Tábornok (Lackner) ház, oszlop az udvarban

Fõ tér 7. Tábornok (Lackner) ház, reneszánsz lépcsõmaradvány

Fõ tér 7. Tábornok (Lackner) ház, kapubejárat

Fõ tér 7. Tábornok (Lackner) ház, szobor az udvarban

 

 

Vissza