PatikaházVárkerület 29.


J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû, két- és egyemeletes barokk lakóház.

T ö r t é n e t e : A patzka alapítása Arany sas néven a XVII. századra nyúlik vissza (Házi, Adatok a soproni gyógyszerészek múltjából. Sopron 1932.).1680-ban mint az Arany Oroszlán tulajdonosát vesznek fel polgárnak egy patikust. 1712-ben a patika a mai 33. szám alatt volt, 1724-ben azonban már a mai helyén. Körülbelül ez idõtõl fogva a XVIII. századon át a ház és patika az Ehrlinger-családé. 1750 táján kapta mai formáját. A homlokzaton régente falfestmény is volt, amelyet a XIX. század második felében Krausz János soproni festõ vagy megújított, vagy újra featett. Lehet, hogy ez volt az a festmény, amelynek fejében a konventben foglalkoztatott festõ gyógyszerszámláját 1764. körül csökkentették. A gyógyszertár consignatiós könyvében még név nélkül adósként szerepel 1744-47. közt és 1759-töl Fronhofer János plébános rokona, egy festõ ; az adósságot csak 1761-ben fizették ki. Adós továbbá Heidenberger János György festõ, aki 1754. I. 11-tol 1761. II. 24-ig, 77,19 ft- tal tartozott, mibõl is levontak 57,19 ft-ot elvégzett munkáért, majd a patikaszekrény festéséórt (wegen gemahlnen Apotheken Se1ten laad) és céllövõ tábláért (nyilván dísztábláért, Schiess scheiben), továbbá valamiféle dörzsölõ-kõért járó összeggel és készpénzzel 1761. III. 13-án ez a festõ is letörlesztette minden adósságát. Az 1880-as években a berendezést Fend János soproni muasztalos készítette bécsi terv szerint, ugyanakkor készült a portá1 is.

K ü l s õ : A háromtengelyes homlokzatot háromrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett övpárkány. A két emeletet toszkán félpillérek fogják közre. A második emeleten záróköves, kõkeretes ablakok hullámos szemöldökpárkánnyal. Az elsõ emelet ablakai felett kifelé ívben - forduló egyenes szemöldökpárkány, alatta virágdísz: kapu az elsõ tengelyben : záróköves félkörív kváderes keretelésben, zsaluleveles kapuszárnyak. A patika portálja majolika : csempébol kirakott oroszlán és reneszánsz díszek. Pécs, Zsolnay-gyár:

B e l s õ : kapualja fiókos dongaboltozat. A hátsó oldalt különálló egyemeletes épület alkotja U alakban, emeletének két oldalán két-két oszlopos árkád. A hátsó részen elfalazott dongaboltozatos átjáró egy kis gazdasági udvarba. Nyitott lépcsõfeljárat. A fõépület második emeletén egyszerûbb stukkókeretes mennyezetek, az elsõn két szobában rokokó keretes.

Várkerület 29 - gyógyszertári portál

 

Vissza