ÓGABONA TÉR


J e l l e g e : A vársík külsõ szélén keletkezett hosszú házsor, többnyire emeletes házakkal. E házsor és a mai Színház utcának a várárokban épült házsora közé újabb házsort építettek, amelynek fõhomlokzata a Színház utca, a hátsó pedig az Ógabona tér felé fordul.

T ö r t é n e t e : A vársík peremén épült eredeti házsora már a középkorban megvan. Elsõ említése mint Kornmarkt 1400-ban szerepel (Heimler: 264.). 1589-ben mint Rozspiacot említik (Házi, XVI. századbeli magyar levelék. Sopron 1928, 181.) A gabonapiacot a XVII. század folyamán máshová helyezhették, mert az 1695-ös tanácsjegyzõkönyv már így említi : auf dem alten Kornmarkt (Tjk 31.). A hosszan elnyúló tér utcává csak a XVIII. század végétõl fogva alakult át, a Színház utca külsõ házsorának megépültével, amely egyes, korábban meghagyott közök beépítésével csak a XIX. század utolsó negyedében fejezödött be.

Ógabona tér 2-4.

Ógabona tér 6.

Ógabona tér 8.


ÓGABONA TÉR 14.


J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû, egyemeletes rokokó lakóház.

T ö r t é n e t e : A hátsó szárny 1755-ös emléktáblával, de a fõhomlokzat nyilván korábban, 1740 körül épülhetett.

K ü l s õ : A háromtengelyes fõhomlokzatnak nincs párkánytagozása, a földszint felett az emelet kissé visszahúzódik. Az emeleti ablakok szemöldökpárkánya ívben felemelkedik, alatta kagylós dísz, kapu a harmadik tengelyben. Toszkán f╬lpilléreken kosárív. B e l s õ : kapualja : donga- és. keresztboltozatos. Az udvarban a hátsó szárny földszintje fölött sáv, ebben bemélyített mezõ T K kezdõbetukkel (Tobias Kern) és az 1755-ös évszám. Az emelet négytengelyes, lizénatagolással; a második és negyedik tengelyében ikerablak ; íves szemöldökpárkány, alatta rokokó dísz; szaggatott szélû kötény. A földszinten egy ajtó szegmens-zárással és zárókõvel, egy másik egyenes zárással, a felsõ perem ívben felemelkedik.


Ógabonatér 18.


J e l l e g e : Zártsorú, U alakú beépítésû, egyemeletes copf stílusú lakóház az Ógabonatér és az Újteleki utca sarkán.

T ö r t é n e t e : A XVIII. azázad vége felé épült.

K ü l s õ : Hattengelyes fõhomlokzatát háromrészes rongált fõpárkány zárja le, a földszint felett rongált övpárkány. A középsõ tengelyben rizalit. Ennek emeletén az ablakok alatt kötény, felettük egyenes szemöldökpárkány rozettás disszel és alatta fonat, a többi tengelyben az ablakok egyenes szemöldökpárkánya alatt drapéria. A középtengelyben szegmensívû kapu lizénákkal és rozettákkal. A földszinten többnyire újabb boltajtók, de baloldalt látható felettük a régi táblás dísz. Erõsen sérült homlokzat. Az Újteleki utcai homlokzat héttengelyes; egyszerû ablakai egyenes szemöldökpárkánnyal, az emelet második tengelyében ikerablak.

B e l s õ : kapualja : keresztboltozatos. A lépcsõház bejárója felett hullámos lezárás és fonatos zárókõ.

Ógabona tér 28.


Ógabona tér 32.


Ógabona tér 34.


ÓGABONA TÉR 44.


J e l l e g e : Zártsorú; kapuját kivéve teljesen átépített épület.

L e i r á s a : Gyémántos metszésû fejezet, kisebb pilléreken kváderezett ív, zárókõ torzpofával, volutával és 1658-as évszámmal.
Vissza