Mária kút 

J e l l e g e : Copf stílusú, igen jó kõfaragó munka.

T ö r t é n e t e : A helyi hagyomány szerint Harka község lakosai költségén készült engesztelésül, mivel e protestáns faluba tévedt ferences barátot bántalmazták. A kút valóban a korábbi ferences, majd bencés kolostor udvarán állott, onnan vitték ki 1930. táján az Orsolya térre. Nyilván két kõfaragó munkája, a fõalak korábbi, talán még 1750. körül készült, míg a medence és talapzat 1780. körül ; tán a volt bencés kolostor kapujának mestere faragta. 1944-45-ben a bombázások alkalmával igen súlyosan megsérült, hosszú ideig csak talapzatának csonkja volt a téren. A szobor feje a Liszt Ferenc Múzeumba került.

L e i r á s a : Hengeres talapzat három meanderes támasztékkal, és három fejjel ; Pozzõ egyik mintája szerint készült (az 1749-es német kiadás II. kötetének 24. képe : ein fussgestell). Hatalmas, kidomborodó félgömb a víztartó medence, bordázott felsõ peremérõl szõlõcsoportos rozettákra erõsített nagy fonat csüng le. Három pánttal átfogott, sima lapos kõfedél. Közepén álló Madonna a gyermekkel, kígyón ( Immaculata ).

Lábasház és Mária kút

 

Vissza