Linberger-ház

Várkerület 19.

J e l l e g e : Zártsorú, körülzárt L alakú udvaros, egy-, részben kétemeletes rokokó lakóház.

T ö r t é n e t e : A középkorban is valószínûleg ez volt a város fürdõháza, amelyet úgy emlegetnek, mint amelyik a Kovács utcában állt (Házi, Egyháztörténet, 175.), és amely a ferencesek birtokában volt. A késõbbi idõkben a városé lett és 1682-ben Freyse András fürdõs vásárolta meg (Gamauf: XV, 418.). Talán csak 1830. körül szûnt meg ez a fürdõ, amikor is a városban gõzfürdõ létesült. A XVIII. század második felében Limberger György kereskedõé a ház, aki azt 1757-ben át is építtette.

K ü l s õ : Öttengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett övpárkány. Manzárdszoba hullámosan zárt oromzattal, oldalt egy-egy álló volutával. Egyetlen kõkeretes ablak, hullámos szemöldökpárkánnyal; alatta rokokó dísz. Az elsõ emeletet fonáldíszes törzsû korintuszi félpillérek tagolják, a középsõ tengely mellett párosával. A kõkeretes ablakok felett hullámos szemöldökpárkány, alatta rokokó kagyló. A fõpárkány alsó része egybeesik a szemöldökpárkánnyal. A földszint középsõ tengelyében toszkán pilléreken kosárives kapu, zárókövén koszorúban horgony, (G L kezdõbetük (Georg Limberger) és az 17o7-es évszám. Oldalt lizénák, felettük rokokó konzolok tartják a párkányt, alatta indás díszek.

B e l s õ : kapualja : két keresztboltozatos szakasz, az onnan nyíló lépcsõházban virágos vasrács az építés idejébõl. Az udvari balszárny részben kétemeletes, az utcai homlokzat udvari menetének oromzata van. A jobbszárny falában régi kút, tojásdíszes félkörív szögletes kereteléssel; felette egyenes párkány. Talán a XIX. század elejérõl.

 

 

Vissza