Lábasház 

J e l l e g e : Az Új utca és Szent György utca villájában, három oldalán szabadon álló, egyemeletes, lábas homlokzatú, átalakított barokk ház. Az 1944-45-ös események kapcsán az Új utcában szomszédos háza eltûnt, háta mögött tehát azon a részen üres telek volt. Udvara nincs.

T ö r t é n e t e : 1779-ig a városé volt, amely a náz földszintjét a mészárosoknak adta ki székek számára. Az emeleten iskolát tartott fenn és a bábát szállásolta el. 1779-ben Kroyherr Károly mészáros vásárolta meg a házat, akihez 1802-ben egy másik mészáros is csatlakozott. 1810. október 26-án Gyõry József timár vette meg az épületet, utódaié maradt a ház a XX. század elejéig. A XIX. század közepén történhetett a földszinti árkádok befalazása és teljesen feledésbe is merült, hogy lábasház volt az épület. 1945 tavaszán légitámadás alkalmával a légnyomás folytán levált a házról a vakolat és akkor elõtûntek az árkádok. 1954-55-ben a Népmuvelési Minisztérium helyreállíttatta Füredi Oszkár tervei szerint a Liszt Ferenc Múzeum ipartörténeti kiállításai számára.

K ü l s õ : Hattengelyes fõhomlokzatát egyrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett övpárkány. Az emeletet a helyreállítás lizénatagolással látta el. A földszint elõtt hatíves árkád húzódik keresztboltozattal, a harmadik a bejáró ajtó elõtt a legkisebb, a többi nagyjából hasonló nagyságú körív. A két kéttengelyes oldalon két-két árkád .

Lábasház 2.
Lábasház sarok az Új utca felõl
Lábasház: lábak sorban...
Lábasház: árkádok alatt

 

Vissza