SZENT GYÖRGY UTCA 14.Ev. konventház

J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvaros, egyemeletes barokk lakóház, részben eredeti homlokzattal.

T ö r t é n e t e : A XVII. azázad derekán Eggenberg hercegné tulajdona volt, aki az ev. egyházra hagyta. Ez eladta Löffelholtz bárónénak, akinek alakja Jókai Mór Lõsei fehér asszony címû regényében mint cselszövõ szerepel. Házát az ev. konventre hagyta. Odaköltözése a szomszéd Széchényi Györgyre igen kellemetlen hatást tett, ahogy azt vejének, Ebergényi Lászlónak írja 1720. február 20-án : "Soproni házamnak fölsõ szomazédságomban egy igen rendea és gazdag özvegy generáliané szállott, az ki is mind a két házat az szinagógánál az várostul megvásárlotta. Azon két házat reformálni kívánja és funditus újonand bécsi mostani módra fölépíteni. Engem admoneáltatni akar mint szomszédját, minthogy az közfal az enyém, engedjem meg, hogy az háznak a falát támaszthassa az én házamhoz. Hitemre megütköztem az dologban : quid significat, mire vélnem nem tudom, félek rajta, el ne döntse házamat, ha hozzá ragasztja. Mélt. generális uram, kgd. tudom, többször converzálódott azon böcsületes generálisnéval, még táborban volt is, kérem adja tanácsát s böks elméjét is, mit míveljek? Megengedjem-e vagy contradicáljak ? Az én házam ha szabad és nemea ház volna, közfalt tennék, de mivel purger ház, hitemre inkább kiköltözöm házambul, mint sem lutheránust szenvedjek szomazédságomban. Nugas nugarum, general Leflholtzné asszonyom igenis ide szállott azomszédságomban, megvette az két házat, az ki is az pethauzhoz való conditioval, hogy mig él õ, övé leszen minden fundusaival együtt és haaznát veszi s az két házat az õ kívánsága szerént bécsi módon magnifice felépíti s holta után újonand testamentoma szerént az itt való synagógához vissza szálljon. Mit míveljek vele, ha Csak kívánni fogja, hogy az épület kit akar elkövetni, káromra ne kovetkezzék, kgd. szép elméjét is ez iránt kivánnám vennem." (Széchényi György levelei Ebergényi Láazlóhoz. Bp. 1929, II, 860:)

K ü l s õ : A hattengelyes homlokzatot háromrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett tagolt övpárkány. Az emeletet levéldíszes talapzatokról indított, torzított korintuszi félpillérek tagolják, ennek megfelelõen az övpárkányról bemélyített bojtok lógnak le. Az ablakok alatt pártásan áttört kötény ; az egyenes szemöldökpárkány alatt szegényes csigadísz, középen két ikerablak, felettük tekercsesen képzett vonaldísz. A földszint kváderesen vakolt. A harmadik tengelyben kosáríves kapu zárókõvel, toszkán pilléreken. Keretelés két toszkán félpillérrel és párkánnyal, amely alatt a mezõt gyöngyös fonáldísz tölti ki. A frízen voluták és gyöngyök, kõkeretes ablakok. Korábban a kaputól jobbra az utolsó tengelyekben két kisebb kõkeretes ablak volt, ezek helyén egy nagyobb félköríves ablakot építettek be a XX. század elsõ negyedében.

B e l s õ : kapualja : ötszakaszos keresztboltozat, az utolsó két szakasznál kétpilléres árkáddal kétszakaszos folyosó csatlakozik hozzá. Az emeleten nyitott folyosó négy halpikkelydíszes konzolon (XVII. század). A kaputól jobbra bolthelyiség, kétszakaszos gótikus bordás keresztboltozattal. A bordák korong alakú zárókõben futnak össze és a falban közvetítõ tag nélkül tunnek el (a XV. század vége?).

 

Szent György u. 14. kapualj ülõfülkékkel
Szent György u. 14. kapualj árkáddal
Szent György u. 14. udvar 1.
Szent György u. 14. udvar 2.
Szent György u. 14. udvar 3.

 

Vissza