Katolikus konventház
Várkerület 25.


J e l L e g e : Zártsorú, körülépített udvarú, egyemeletes barokk lakóház.

T ö r t é n e t e : Helyén a XVIII. század elsõ felében a konvent pincéje és a városi kenyeresbolt állott. Az emléktáblák szerint az utcai rész 1733-ban, az udvari hátsó oldal 1735- ben épült fel. Az Arany oroszlán patikának üzleti könyve (Consignationes; Soproni Levéltár) megemlíti, hogy a konventházi festõ (Mahler in Convent haus) 1752. X. 26-tól 1753. ÍX. 27- ig 77 ft 19 krajcárós adósságot csinált, de festés révén (aber wegen mahlerei) törlesztetett, maradt 20 ft tartozása. Tán arról a festõrõl van szó, aki a konventház udvarán a Mária-képet festette. Ezt a freskót 1925 táján átfestették, egyébként a ház külseje és udvara keveset változott.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le, amely az ablakok felett fvben kissé felemelkedik, hasonlóan az övpárkány is; a tengelyek szerint. Az emeletet öt ión félpillér tagolja. kõkeretes, záróköves ablakok hullámoa szemöldökpárkánnyal, alatta kagyló- és indadfsszel. kapu a harmadik tengelyben : toszkán pilléreken kosárív aokokó zárokovel ; keretelése dór félpillérekkel és felettük golyvázott párkánnyal, .ezen két rokokó váza. A házhoz jobbról csatlakozó köz az utca felé elfalazott, és mint ötödik tengély tunik fel.

B e l s õ : Kapúalja : boltozatos. Az udvarban jobboldalt földszintes gazdasági épület: A balaárny földszintjén négy árkád toszkán fejezetû pilléseken, az emeleten hat kosáríves árkád toszkán oszlopokkal, az ide vezetõ feljáró hátsó falán átfestett freskó: Immaculata, általában Dorfmeister Istvánnak tulajdonítják. A hátaó szárny földszintjén egyíves árkád pilléreken, az emeleten kétíves, toszkán oszlopokon. A homlokzat udvari menetének falában emléktábla : Erbaut Johann ,Sarcuel Danwpf der Zeit VerwaLter 1733. A hátsó. oldalon : Erbaut Joh. B. Ehrlinger P.. T. Verwalter 1735 (259. kép).


 

Vissza