Volt Horváth Ház, Orsolyita InternátusVárkerület 116.J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvarú, kétemeletes romantikus középület a Várkerület és a Széchenyi tér sarkán.

T ö r t é n e t e: Helyén a Pejachevich grófok kertje és háza állott a XVIII. század utolsó negyedében. 1816-ban Straub Károly vette meg és ennek özvegyétõl 1836-ban Schertz Anna nemesi asszony ; ekkor a ház 322 négyzetölnyit foglalt el a telekbõl és a több mint háromszoros kertben még két épület volt. Talán még a Pejachevichek építették át a kis palotát, amelynek képét Stornó Ferencnek egy 1852-bõl való rajzából ismerjük. Kilenctengelyes volt, középrizalittal, amelyben az emeleten erkély és felette vázás oromzat volt. Amennyire a rajzon kivehetõ, az ablakok felett az emeleten fonatos dísz lehetett. 1851-ben Szürnyegi Horváth József vásárolta meg a házat; azt 1856-ban lebontatta és helyére a mai épületet emeltette. A ház kertje hajdanában a mai Széchenyi tér házai mögött a Templom utcáig nyúlt hátra.

K ü l s õ : Várkerületi homlokzat kilenctengelyes, háromtengelyes középrizalittal, ezt két védõtoronyszerû konzolon oromzat zárja le akrotérionokkal, a mezõben 1-5-1 elrendezésael padlásablakok, kettõ vak, a rizaliton kívül háromrészes díszített konzolos fõpárkány. A földszint felett övpárkány. A második emelet kõkeretes gótikus díszû ablakai alatt szögletes mezõ; az elsõ emeleten szegmensívû záródású ablakok egyenes gótizáló díszû szemöldökpárkánnyal, mely alatt tekercsszerû dísz van, két négyszögbõl álló kötény gótizáló dísszel. A középtengelyben nyitott kõerkély kõ- és vasráccsal. A földszinten a középen köríves zárású kapu, két lizéna és kettõs konzol kereteli, középen hatalmas kettõs címer: Augusztinetz és Szürnyegi Horváth. A földszinti ablakok az elsõ emeletiekkel egyezõek, csak nincs szemöldökpárkányuk. A Széchenyi téri homlokzat tizenháromtengelyes. A fõhomlokzattal egyezõ elrendezés, csak az elsõ emelet középsõ tengelyében van zárt erkély ikerablakkal, alatta hat gótizáló mezõ ; félkörös lezárás, egyenes, gótizáló díszû szemöldökpárkány.

B e l s õ : A fõhomlokzat kapualja bordás keresztboltozattal. A Széchenyi téri homlokzat kapualja négy csehsüveggel boltozott.

Várkerület 116. "Horváth-ház" 2.

 

Vissza