Fõ TÉR 4. Kossow ház


J e l l e g e : Zártsorú, körülépített, egyemeletes lakóház barokk homlokzattal, hátsó oldalán a XIX. században épült második emelettel, átalakított belsõvel.


T ö r t é n e t e : A XVII. század máaodik felében Nátl Lipót polgármester háza. Ebben szállt meg az l634-ea orazággyûlés alkalmával II. Ferdinánd, majd 1681-ben I. Lipót. 1585-86-ban Lotharingiai Károly ia ebben a házban készülõdött Buda ostromára. 1734-58 közt a telekkönyvek a nemes Ebner-caaládot nevezik meg a ház tulajdonosaként, 1759-ben a Viczay-családot, amely a XVIII. században rövid idõre a benõsült Széchényi Ignácnak juttatja, majd ennek halála után 1867-ig iamét a család birtokában marad.

K ü l s õ : Négytengelyes homlokzatát három részes fõpárkány zárja le ; a földszint felett golyvázott, tagolt választópárkány. Az emeletet kétoldalt kváderezett lizénák fogják közre ; az elsõ tengely kivételével ikerablakok szalagkereteléssel, az egyenes szemöldökpárkánok képszékében fekvõ voluták, a második tengelyben virágdísz, a harmadikban torz pofa is. A földszint vonalkázott ; kapu a másodk tengelyben : köríves nyílás, oldalán kettõs fejezetû, kváderezett toszkán félpillérnyalábok, felettük golyvás párkány, képszékében liliommal és fekvõ páros volutákkal.

B e l s õ : kapualja : dongaboltozatos.

 

Fõ tér 4. Kossow ház, ülõfülkék a kapubejárat alatt

Fõ tér 4. Kossow ház, homlokzat a Templom utca felõl

 

 

Vissza