Fõ TÉR 3. Gambrinus vendéglõ


J e l l e g e : Zártsorú, egyemeletes lakóház, û alakú beépítéssel, hátsó homlokzatával az Új utcára néz, keskeny udvarral, középkori maradványokkal, rokokó díszû, átalakított homlokzattal.

T ö r t é n e t e : Általában a legrégibb soproni városháza épületének tartják, amely a XV. század végéig lett volna használatban (Payr, A régi soproni városház: 5-7.). Az elsõ telekkönyv 1734-ben a Madarász-árvák nevén említi, 1751-tõl katonatiszti családoké, többnyire két-két társtulajdonos van (Caraffa, Weinrotter).1795-ben Stenzer Gáspár vásárol meg egy részt a házból, 1806. március 16-án birtokába kerüÍ az egész épület, 1827. január 3-án örökség révén Reichenhaller Gottliebnek jut, aki 1838-ban a ház mellett levõ kis közt is megveszi és a házhoz csatolja. Ezé a családé maradt a XIX. század folyamán. 1914-ben a homlokzaton lényegesebb átalakítások történtek.

K ü l s õ : Öttengelyes fõhomlokzatát kétrészes fõpárkány zárja le, a földszint felett széles falsáv. Az elsõ emeleten lizénatagolás ; a három elsõ tengelyben konzolokon vasrácsos, nyitott erkély. Kõkeretes ablakok, hullámos szemöldökpárkányok, alattuk és az erkély ajtaja alatt is dús rokokó dísz. A földszinti elsõ három tengely helyén kb. 1914. óta bevágott, ívbe foglalt, hármas ablak (régi fénykép szerint azelõtt két kis szögletes ablak volt), az utolsó két tengelyben kapu : gyámköves pilléreken gyémántos metszésû kosárív, zárókövén rozetta és írás : Georg Schiffer 162O. Rombuszmintás kapuszárnyak. E homlokzathoz balfelõl kétemeletes, kéttengelyes, egyszerû homlokzat csatlakozik. A baloldali tengelyben a zsaluleveles ablakok és ajtó az itt kialakult épületközt takarják, amely soproni helyi építési szokás szerint a két egymás felé lejtõ tetõ vizét fogja fel (ún. Reichni). Az Új utcai homlokzat dísztelen.

B e l s õ : kapualja keresztboltozatos. Az udvar belsõ bal sarkában kiülõ emeleti rész alatt a középkori konzolsorból megmaradt három darab, hasonlóak az Új utca 16. számú ház homlokzatán levõkhöz.

 

Fõ tér 2-3. sikátor a két ház között

Fõ tér 2-3. sikátor, római út a két ház között

Fõ tér 3. Gambrinus a Kecske templom elõl

Fõ tér 2-3. gótikus ablakok a két ház között

 

 

Vissza