Fõ TÉR 2. Patikaház


J e l l e g e : Három oldalán szabadon álló, udvar nélküli, kétemeletes lakóház a Szent György utca és Új utca találkozásánál, a térre nézõ fõhomlokzattal, a XIX. század második felében kívül-belül átalakított, csekély mértékben meghagyott barokk részlettel.

T ö r t n e t e : Már a XVII. század folyamán patika volt benne. Gensel Kornélé, a Fekete elefánt cégérével (Payr Gensel Ádám. Sopronvármegye 1929. VII. 29.). Ennek helyére költözött át a mai Storno-házból a Fehér angyalhoz címzett patika a XVII. század vége felé (Házi, Adatok a soproni gyógyszerészek és gyógyszertárak múltjából.1932.). Ebbõl az idõbõl maradt meg a ház egyétlen jelentõsebb barokk részlete, a zárt erkély. Egyébként az épületet a Spiess-család a XIX. század második felében teljesen átépíttette: Náluk rejtõzött a szabadságharc leverése után Ligeti Antal tájképfestõ, Hekler néven.

K ü l s õ : Az öttengelyes fõhomlokzatot kétrészes fõpárkány zárja le, a második emelet ablakai alatt könyöklõpárkány húzódik, a földszint felett övpárkány. A középsõ három tengely rizalitot alkot, amelyet lizénák határolnak, ezeknek megfelelõen a könyöklõpárkány kigolyvásodik. Az ablakok az egész épületen sima keretelésûek, a második emeleten a rizalitban négy toszkán félpillérrel egybefogott egyenes szemöldökpárkánnyal, míg a rizaliton kívül az egyenés szemöldökpárkány felett gótizáló dísszel. Az elsõ emelet ablakainak egyenes szemöldökpárkányai alatt gótizáló konzolok, könyöklõpárkányok és a rizalitban közös szemöldökpárkány a három ablak felett. A földszinten vonalazott falrészek közt a második tengelyben bejáró, megfelelõen a negyedik tengelyben vakajtó, az elsõ és harmadik tengelyben ablak, mind szegmensíves zárással, az ötödik tengelyben újabbkori patikaportál. Az Új utcai hnmlokzat négytengelyes, a fõhomlokzattal azonos párkányzattal és ablakkereteléssel, a középsõ két tengelyben rizalit: a második emeleten a rizalitban az ablakok két-két toszkán félpillér közt. A földszintet újabb átalakítások elrontották, egy eredeti szegmensíves ablakon hívül két nagy üzleti ablak. A Kolostor utca vonalába esõ homlokzat kéttengelyes, lizénák nélkül. Az elsõ tengelyben a két emelet magasságában erõs, gyümöksfüzéres konzolokon zárt erkély (a XVII. század utolsó negyedébõl) ; a fõhomlokzat párkányrendszere erre az oldalra is átterjed. A földszinten két szegmenszárású ablak, a jobb tengelyben egyenes szemöldökpárkány konzolokon .

B e l s õ : A patikában számos régi, bécsi jegyû porcelánedény van (XIX. század)

Fõ tér 2. "Patikaház" nyugati oldal

Fõ tér 2. "Patikaház" keleti oldal

Fõ tér 2. "Patikaház" a Patikamúzeum bejárata

 

 

Vissza