Fõ TÉR

T ö r t é n e t e : Elsõ említése 1379-ben mint Placz (Heimler: 249.). Sokáig mint Fõpiac szerepelt. Újabbkori nevei : Városház, Ferenc József, Szentháromság tér, Belõiannisz tér. II. Lajos 1525-ben megtiltotta, hógy az egyik ház lebontásával a teret nagyobbítsák és ezzel szépségét csorbítsák (Házi, Oklevéltár. I. 7. 144.). . . nec necessarium vel ad decorem istius civitatis nostre vel vestrum cómmodum, ut domus illa demoliatur, nam ruina illius afferret turpitudinem pocius loci illius, quam aliquam speciem decoris. 1701-ben a tér közepén felszentelték a Szentháromság szobrát. Mikor 1892-ben a régi városházát lebontották és az újnak építésével a régi városfalat is áttörték, helyrehozhatatlan hibát követtek el a tér összhatása szempontjából is.

A Városháza a saroktól

A Városháza bejárata

Fõ tér a Kossow ház és a Bencés Templom közül

Fõ tér a "Vasalóháztól", az Új.u.-Szent György u. találkozásától

Fõ tér a "Patika-ház" sarkától

Fõ tér a "Patika-ház" homlokzatától

Fõ tér 5-7.

Storno ház a díszkapuval

Fõ tér ellenfényben

 

 

Vissza