Fõ TÉR 6. Fabricius-ház


J e l l e g e : Zárt sorban, u alakúan beépített, kétemeletes barokk lakóház, értékes középkori maradványokkal ; egy udvara van, hátsó oldala a várfalra néz .

T ö r t é n e t e: Mind az 1686-87-es, mind az 1711-es adóösszeírás Prisoman néven szerepelteti a házat. Elõkelõ patrícius család volt és valószínûleg az 1676-os nagy tûz után építtette át a középkori házat mai alakjára. 1734-ben az elsõ telekkönyv szerint a Schreiner családé, 1750-tõl fogva társtulajdonossal, 1755-ben Reisch Tóbiás az egyik társtulajdonos, majd 1760-ban az egyedüli és 1769-ben eladja Conrad András neves természettudós orvosnak. Leszármazottaitól 1805. XII. 27-én Spiess Antal tímár veszi meg, de már 1806-ban ugyanazon a napon eladja Fábricius Andrásnak. A család ajándékozta késõbb az evangélikus egyháznak.

K ü l s õ : Háromtengelyes homlokzatát egyrészes fõpárkány zárja le. Mindkét emeleten lizénás és sávos tagolás. A földszint felett tagolt övpárkány. A két emelet magasságában a középen leveles díszû, barokk konzolokon nyugvó, ikerablakos zárt erkély; legfelül alacsony oromzattal. A két emelet ablakai mélyített keretelésûek, könyöklõpárkánnyal, az elsõ emeleten egyenes szemöldökpárkánnyal, ugyanott az erkély ikerablaka felett is. Mindegyik emeleti ablak alatt mellvéd, enyhén mélyített táblákkal. A két sarkon armirozás. A földszint vonalkázott falsíkjában az elsõ tengelyben toszkán fejezetû pilléreken kváderezett kosárív, zárókõvel. A hátsó oldalnak a várfalra nézõ homlokzatán magas, szögletes záródású, töksérbélletû, gótikus ablakok nyomai.

B e l s õ: A kapualj két részbõl álló, dongaboltozatos, jobb oldalt egy-egy fiókkal, a belsõ része csehsüveg. A hátsó oldal udvarra nézõ részén az elsõ emeleten egy egész és egy csonka íves árkád, a második emeleten négy egész és egy csonka íves pilléreken, elõttük nyitott lépcsõház két kosárívvel, toszkán oszlopokon. Egyszerû eszközökkel elért rendkívül festõi hatás. A bal sarokban a földszint felett beépített gótikus négylevelû rózsa. A földszinten bordás keresztboltozatú, három szakaszos helyiség: mint fáspincét használják. a mellékhajók dongaboltozatosak. Az utcai homlokzat és a hátsó oldal kétmenetes .

 

Fõ tér 6. Fabricius ház, loggiák, kõrózsa

Fõ tér 6. Fabricius ház, loggiák, 1.,2.,emelet

Fõ tér 6. Fabricius ház, Borostyánkõút kiállítás I.em.

Fõ tér 6. Fabricius ház, Borostyánkõút kiállítás I.em.

Fõ tér 6. Fabricius ház, Borostyánkõút kiállítás I.em. Cunpald kehely

Fõ tér 6. Fabricius ház, Borostyánkõút kiállítás II.em. lovagterem

Fõ tér 6. Fabricius ház, Borostyánkõút kiállítás II.em. gotikus sarok

Fõ tér 6. Fabricius ház pincéje: Kõtár Capitoliumi triász 1.

Fõ tér 6. Fabricius ház pincéje: Kõtár Capitoliumi triász 2.

Fõ tér 6. Fabricius ház pincéje: Kõtár Capitoliumi triász 3.

Fõ tér 6. Fabricius ház pincéje: Kõtár, sírkõ

Fõ tér 6. Fabricius ház pincéje: Kõtár, sírkõ

Fõ tér 6. Fabricius ház pincéje: Kõtár Sextilius Senecio sírköve

 

Vissza