Esterházy-palota

J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvarú, egyemeletes barokk palota, hátsó homlokzata a várfalra néz.

T ö r t é n e t e : A XVI. században Oláh Miklós családjáé volt. 1614-ben kapta hozományként Derssfy Orsolya kezével Esterházy Miklós, a késõbbi nádor (Payr: 144.) Ez idõtõl fogva 1945-ig e család birtokolta. A XVII. századbeli építkezésbõl a kapun és a loggián kívül alig maradt valami. Mai alakja 1750 körüli.

K ü l s õ : Öttengelyes homlokzatát háromrészes fõpárkány zárja le, egyébként mindenben a 2-es azámhoz hasonlatos homlokzat, a kapun kívül, amely az utolsó két tengelyben foglal helyet : két kis toszkán pilléren záróköves körív ; két toszkán félpillér és háromrészes párkány kereteli ; a széleken két golyó ; a mezõben medaillonok és szalagok. A földszinti ablakokon apácarács. Az emeleten a harmadik és negyedik ablak közt kis Madonna-szobor fonattal körülvett fülkében (a XVII. század elejérõl).

B e l s õ : Kereaztboltozatos kapualj. A hátsó bal sarokban hárompilléres, köríves, erkélyszerû, befalazott loggia. A hátsó szárny udvari emeletén három egyenes szemöldök- és könyöklõprkányos ablak.

Templom u. 4. "Esterházy palota" (Erdészeti Múzeum) homlokzat részlet
Templom u. 4. "Esterházy palota" (Erdészeti Múzeum) kapualj

Vissza