Szent György u. "Eggenberg" ház
J e l l e g e : Zártsorú, körülépített udvaros, egyemeletes barokk lakóház.

T ö r t é n e t e : Eggenberg hercegnének, mint a brandenburgi õrgróf rokonának szabad volt soproni házában ev. istentiszteletet tartatnia, amikor ezt egyébként a városban eltiltották. E célból 1674-ben megvásárolta Resch Erhárd Ádám házát és itt folyt az istentisztelet l67ó-ig. A hercegné halála után az ev. konvent örökölte az épületet, amely nagyjában megõrizte a XVII. századbeli állapotát. (Payr, Régi házak a Szent György utcában. Sopron é. n. 10-13.)

K ü l s õ : Hattengelyes homlokzatát kigolyvásodó háromrészes fõpárkány zárja le. A földszint felett golyvás övpárkány, kõkeretes ablakok. Az emeleten lizénatagolás. Az ablakok könyöklõ- és egyenes szemöldökpárkánnyal, a negyedik tengelyben ikerablak. A földszint vonalazott vakolású, negyedik tengelyében kapu : toszkán félpillérekre támaszkodó kosárív, felette háromrészes egyenes párkány, a képszékben voluták ; a mezõkben kétoldalt elnyúlt, gyémánt metszésû háromszögek. Zsalus kapuszárnyak, egyszerû kopogtató. A kapu felett a brandenburgi választófejedelem címere. Az ablakok felett íves mezõ. A kaputól jobbra újabb boltajtó.

B e l s õ : Dongaboltozatos kapualj. Az udvar jobb, bal és hátsó oldalán 3-3-3 nyílású, a földszinten pilléreken, az emeleten toszkán oszlopokon kosáríves árkád. A kapuval szemben az emeleten a mellvédbe épített félkörû kõszószék : negyedgömbszerû aljjal, gyümöksfüzéres dísszel ; szélén hasonló dísz és voluták, lent a Hohenzollern címer virág és voluták közt.

Szent György u. 12. "Eggenberg ház", kapu

Szent György u. 12. "Eggenberg ház", udvar 1.

Szent György u. 12. "Eggenberg ház", udvar 2.

Szent György u. 12. "Eggenberg ház", udvar 3.

Szent György u. 12. "Eggenberg ház", belsõ 1.

Szent György u. 12. "Eggenberg ház", belsõ 2.

 

Vissza